Pr. 1. januar 2016 trådte den nye dommerstruktur på breddesiden i kraft. Det betød, at dommerområdet for breddedommere blev lagt ind under Foreningen af Lokalunioner under DBU (der er 6 lokalunioner under DBU). Der blev i forbindelse med ændringerne organisatorisk nedsat en ny Breddedommergruppe (BDG) med en repræsentant fra hver lokalunion i Danmark, samt en formand. En af  de  første opgaver, som BDG har beskæftiget sig med, er krav og afvikling af fysiske test. Under arbejdet med kravene kom det frem, at der enkelte steder var små nuancer i de krav, der blev stillet til dommeren.

Det har BDG ønsket at udligne og det kan betyde, der er ændrede krav til dig i forhold til, hvilke testkrav der stilles, førend du kan virke som dommer i en bestemt indrangering. Da de ændringer til testkrav enten er uændret eller lavere for dig som dommer, har vi valgt at implementere ændringerne allerede fra i år.  Vi finder det mest hensigtsmæssigt, at der er ens krav for alle dommere i Danmark.

Begrebet fysiske test i forbindelse med fodbolddommergerningen har i mange år været genstand for diskussion omkring krav i forhold til ambitioner, alder og erfaring. BDG har derfor bestemt at se de fysiske testkrav efter i sømmene og har besluttet, at der i 2016 nedsættes en ad hoc-gruppe, der skal beskæftige sig med enten at verificere, at vi har de rigtige krav eller komme med en anbefaling til de mest retfærdige testkrav/former set ud fra bl.a. kondition, alder, erfaring, behov mv. Gruppen kommer til at bestå af dommerfaglige personer, men også personer med stor ekspertise i at fastsætte fysiske mål til bestemte formål. Det kunne være fysiske trænere, idrætsforskere m.fl.  Målet med gruppens arbejde er at få et gennemarbejdet sæt af fysiske tests, som vil favne de fysiske krav, der skal stilles til fodbolddommere fremover.

Her kan du læse mere omkring fysisk test og teoritest:

 

Fysisk test og Teoritest


Nedenstående test er gældende:

Ændringer

Alle tests afvikles som Yo-Yo test på den officielle måde, dvs. 20/20.

Cooper er nedsat til 2000 m på 12 min.

Dommere indplaceret i serie 3 skal løbe 14.8

Dommere indplaceret i serie 4, 5, 6 eller ungdom, der skal virke som linjedommere, skal løbe 14.2

 

 

Skema 

NAVN

 

YO-YO

BANE MULIGHED

LINJEDOMMER I DIVISIONERNE

 

17/4

YOYO-20

DS

Dømme

17/4

YOYO-20

DS

Vinke

15/4

YOYO-20

JS

Dømme

15/8

YOYO-20

JS

Vinke

14/2

YOYO-20

S1

Dømme

15/8

YOYO-20

S1

Vinke

14/2

YOYO-20

S2

Dømme

15/8

YOYO-20

S2

Vinke

14/2

YOYO-20/COOPER

S3

Dømme

14/8

YOYO-20/COOPER

 

 

 

 

YOYO-20

Der løbes den kendte Yoyo-test med løb frem 20 meter, vending og retur

 

 

 

 

YOYO-20/COOPER

Der løbes den kendte Yoyo-test med løb frem 20 meter, vending og retur

 

ELLER der løbes en Coopertest 2.000 meter på 12 minutter -

 

Bemærk dog: pga. forskellighed i antal hold/rækker og hvornår der påsættes linjedommere, så kan du ikke umiddelbart sammenligne testkrav i de enkelte rækker mellem landsdele.