Indberetninger:

 

gult kort

Indberetninger/Udvisninger

Udvisninger og indberetninger skal indsendes til den union, som kampen hører under. Spillere kan bortvises inden kampens begyndelse, såfremt der er væsentlige grunde herfor.  Dommerens strafmyndighed gælder både til og fra banen, samt under kampen.

I alle kampe under DBU-Jylland indberettes udvisninger på DBU-NET. Se link på din tildelte kamp.
I DGI turneringer anvendes særskilt udvisningsskema. Se link på forside af hjemmesiden.
Husk at alle udvisninger OGSÅ skal mailes til formanden for Sydøstjysk Fodbolddommerklub, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Indberetninger i privatkamp

I privat kampe indsendes indberetninger til den union, forening eller turneringsledelse, kampen henhører under.

 

Vedr. advarsler

I alle kampe under JBU – fra jyllandsserien og nedefter – er følgende gældende: (10 min. udvisning) - Advarsler indberettes ikke.

 

Protest mod dommeren

Nedlægger anføreren eller holdleder protest mod dommerens kendelse, skal dette ske umiddelbart efter pågældende kendelse. Notér derfor nøje på hvilket tidspunkt protesten blev nedlagt samt et tydeligt notat om selve hændelsesforløbet. Klubben indberetter selv sagen til rette union og dommeren vil senere få sagen til udtalelse.

 

Usædvanlige hændelser

Sker der hændelser før, under eller efter kampen af usædvanlig karakter, f.eks. unormalt mange advarsler/udvisninger, meget alvorlige tilskadekomster m.v., samt hændelser, der kan give anledning til avisomtale, skal dommeren snarest underrette dommerklubbens formand eller evt. et andet bestyrelsesmedlem.

 

DBU logo   DFU logo